statika zameraná
na pozemné stavby
Kliknite tu
znalec v odbore stavebníctvo v odvetviach pozemné stavby, statika stavieb a odhad hodnoty nehnuteľností
Viac informácií
A

Znalec
pozemné
stavby

Reálna deľba nehnuteľnosti. Určenie spoluvlastníckych podielov bytových domov, pozemkov, nebytových priestorov. Určenie ...

Čítať viac
B

Autorizovaný
inžinier
statik

Vypracovanie časti projektu statika všetkých stupňov projektovej dokumentácie, posudky, odborné vyjadrenia a ...

Čítať viac
C

Znalec
odhad hodnoty nehnuteľností

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti ako bytu, rodinného domu s príslušenstvom, bytového a polyfunkčného domu, ...

Čítať viac
D

Znalec
statika
stavieb

Určenie statických porúch pozemných stavieb všetkých materiálov a ich možných príčin – drevo, oceľ, betón ...

Čítať viac