členstvá

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb s por. číslom 5439*I3.

ZOZNAM ZNALCOV, TLMOČNÍKOV A PREKLADATEĽOV

Zapísaný ako znalec v odbore stavebníctvo, v odvetviach pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností a statika stavieb, evidenčné číslo 915144, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

ČESKÁ BETONÁRSKA SPOLOČNOSŤ ČBS-ČSSI

Je občianske združenie fyzických a právnických osôb zaoberajúcich sa výskumom, navrhovaním, realizáciou, údržbou a rekonštrukciami betónových, murovaných a hybridných konštrukcií a výrobou materiálov a výrobkov pre tieto konštrukcie.  Dobrovoľný člen, fyzická osoba s reg. číslom I083.

EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ENGINEERING ASSOCIATIONS FEANI

Ziskaný certifikát EUR ING.
FEANI is a federation of professional engineers that unites national engineering associations from 32 European countries. Thus, FEANI represents the interests of over 3,5 million professional engineers in Europe. FEANI is striving for a single voice for the engineering profession in Europe and wants to affirm and develop the professional identity of engineers. Through its activities and services, especially with the attribution of the EUR ING professional title, FEANI aims to facilitate the mutual recognition of engineering qualifications in Europe and to strengthen the position, role and responsibility of engineers in society. The General Secretariat of FEANI, managing the activities of the federation, is located in Brussels since late 1997.

SLOVENSKÁ KOMORA ODHADCOV HODNOTY MAJETKU A ZNALCOV

Člen, fyzická osoba s ev. číslom 0186.
Slovenská komora odhadcov hodnoty majetku a znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie, ktorého cieľom je prezentovať a brániť spoločenské a individuálne záujmy svojich členov. 

fib - the international federation for structural concretefib sk - slovenský národný komitét

The fib (International Federation for Structural Concrete), formed by 44 national member groups and approximately 1,000 individual or corporate members, is a not-for-profit association committed to advancing the technical, economic, aesthetic and environmental performance of concrete structures worldwide.