O mne

Vzdelanie

obdobie:  2001 - 2006
univerzita:    Technická univerzita v Košiciach
fakulta: Stavebná fakulta
katedra: Katedra betónových konštrukcií a mostov
typ: Inžinier (Ing.) – I. stupeň (v súčasnosti I. a II. stupeň) – 5 ročné
forma: denná
odbor: Statická analýza konštrukcií pozemných stavieb so zameraním na betónové konštrukcie
záverečná práca:   Verejné viacpodlažné parkovisko
vedúci: Prof. Ing. Ľudovít Naď, PhD.
   
obdobie:  2004 - 2006
univerzita:   Technická univerzita v Košiciach
fakulta: -
katedra: Katedra inžinierskej pedagogiky
typ: Doplňujúce pedagogické štúdium DPŠ
forma: denná
odbor: -
záverečná práca: Systém výučby s uzavretým cyklom
vedúci: Doc. RNDr. Michal Blaško, PhD.
   
obdobie:  2006 - 2007
univerzita:  Technická univerzita v Košiciach
fakulta: Stavebná fakulta
katedra: Katedra betónových konštrukcií a mostov
typ: Philosopiae doctor (PhD.) – III. stupeň – 1 rok
forma: denná
odbor: Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
záverečná práca: Predpätý betón FRP výstužou
vedúci: Prof. Ing. Ľudovít Naď, PhD.
   
obdobie:  2007 - 2011
univerzita:  Slovenská technická univerzita v Bratislave
fakulta: Materiálovotechnologická fakulta
katedra: Ústav inžinierskej pedagogiky
typ: Philosopiae doctor (PhD.) – III. stupeň – 5 rokov
forma: externá
odbor: Didaktika technických profesijných predmetov
záverečná práca: Zavedenie a uplatnenie manažérstva kvality na SPŠ, SOU
vedúci: Dr.h.c. Doc. Ing. Sándor Albert, PhD.
   
obdobie:  2013 - 2015
univerzita:  Slovenská technická univerzita v Bratislave
fakulta: Stavebná fakulta
katedra: Ústav súdneho znalectva
typ: Špecializované vzdelávanie pre znalcov - odborné minimum
forma: externá
odbor: Stavebníctvo
odvetvia: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, Statika stavieb
záverečná práca:     Analýza vybranej poruchy nosného prvku budovy
vedúci: Doc. Ing. Pavol Marton, PhD.

Odborná prax

obdobie:  2006
firma:    Ing. Peter Kúdeľa
pracovná pozícia:    projektant
mesto: Lučenec
   
obdobie:  2006
firma:  

 
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
Katedra betónových konštrukcií a mostov
pracovná pozícia:  Vedecko-výskumný pracovník
mesto: Košice
   
obdobie:  2006 - 2007
firma:  

 
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
Katedra betónových konštrukcií a mostov
pracovná pozícia: interný doktorand
mesto: Košice
   
obdobie: 2007 - 2010
firma: ADOM.M Studio, s.r.o.
pracovná pozícia: projektant - statik
mesto: Bratislava
   
obdobie: 2010 - trvá
firma: Ing. Peter Paška, PhD., EUR ING - slobodné povolanie
pracovná pozícia:
 
zodpovedný projektant statiky
autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
mesto: Bratislava, Lučenec
   
obdobie: 2015 - trvá
firma: Ing. Peter Paška, PhD., EUR ING - slobodné povolanie
pracovná pozícia:
 
znalec v odbore Stavebníctvo
v odvetviach Odhad hodnoty nehnuteľností, Pozemné stavby, Statika stavieb
mesto: Bratislava, Lučenec