Software

SCIA ENGINEER

Scia Engineer integruje do jednej aplikácie návrh, výpočty a posudky konštrukcií všetkých typov a veľkostí vyrobených z rôznych materiálov. Jeho široká ponuka funkcií z neho robí nástroj vhodný pre všetky typy projektov: kancelárske budovy, priemyselné objekty aj mosty - všetko v ľahko ovládateľnom prostredí. Okrem moderného 3D modelára, generátora siete konečných prvkov a výkonného riešiča ponúka program tiež integrované nástroje pre návrh, normové posúdenie a optimalizáciu konštrukcií podľa bohatej ponuky technických noriem. Scia Engineer bol navrhnutý tak, aby hladko zapadol do pracovného postupu využívajúceho výmenu dát medzi rôznymi profesiami (BIM).

GEO5 - oporný múr / zemné tlaky / pilóta / skupina pilót / pätky

GEO5 je súborom samostatných programov, ktoré poskytujú riešenia pre väčšinu geotechnických úloh.  

FINe - zaťaženie / pretlačenie / oceľové spoje / krátka železobetónová konzola

FIN EC obsahuje programy pre výpočet vnútorných síl na prútových a plošných konštrukčných prvkoch metódou konečných prvkov, dimenzačné programy, ktoré slúžia k návrhu a posúdeniu jednotlivých konštrukčných prvkov a detailov.  

hypo - ohodnocovanie nehnuteľností

Program HYPO je najrozšírenejší znalecký softvér na Slovensku. Slúži na komplexné ohodnotenie všetkých stavebných objektov, bytov, pozemkov a porastov. Jednoduchým a prehľadným spôsobom stanovuje všeobecnú hodnotu objektu porovnávacou metódou, metódou polohovej diferenciácie, kombinovanou metódou (pre stavby) a výnosovou metódou (pre pozemky). HYPO je jediným skutočným nástrojom pre súdneho znalca, ktorého výstup akceptujú všetky inštitúcie a banky na Slovensku.