na stiahnutie

PROTOKOL - pevnosť betónu v tlaku

STN EN 1991 - 1 _ Zaťaženie stále a úžitkové

STN EN 1991 - 3 _ Zaťaženie snehom záveje + zošmyknutie snehu

STN EN 1991 - 3 _ Zaťaženie snehom

STN EN 1991 - 4 _ Zaťaženie vetrom - steny

STN EN 1991 - 4 _ Zaťaženie vetrom - strechy

STN EN 1991 - 4 _ Zaťaženie vetrom

STN EN 1992-1-1 _ OHYB - Doska nosná v dvoch smeroch

STN EN 1992-1-1 _ OHYB - Doska nosná v jednom smere

STN EN 1992-1-1 _ OHYB - T-PRIEREZ S TLAČENOU OBLASŤOU V DOSKE

STN EN 1992-1-1 _ OHYB - T-prierez s tlačenou oblasťou v doske a tráme

STN EN 1992-1-1 _ OHYB - Trám

STN EN 1992-1-1 _ PROSTÝ BETÓN - základová pätka (stĺp centricky)

STN EN 1992-1-1 _ PROSTÝ BETÓN - základový pás (murivo centricky)

STN EN 1992-1-1 _ PROSTÝ BETÓN - základový pás (murivo excentricky)

STN EN 1992-1-1 _ ŠMYK - Trám (strmene 90)

STN EN 1992-1-1 _ ŠMYK - Trám (strmene šikmo)

STN EN 1992-1-1 _ ŠMYK bez šmykovej výsuže - Doska

STN EN 1992-1-1 _ TLAK - Stena

STN EN 1992-1-1 _ TLAK - Stĺp

STN EN 1992-1-1 _ TRHLINY (voľné zmrašťovanie) - Stena

STN EN 1992-1-1 _ TRHLINY (voľné zmrašťovanie) - Základová doska

STN EN 1992-1-1 _ VÝSTUŽ PROTI REŤAZOVÉMU ZRÚTENIU - Doska

STN EN 1993-1-1_ 2xI, 2xIPE - OHYB + ŠMYK

STN EN 1993-1-1_ 2xU - OHYB + ŠMYK

STN EN 1993-1-1_ 2xUPE - OHYB + ŠMYK

STN EN 1993-1-1_ HEx - OHYB + ŠMYK

STN EN 1993-1-1_ HEx - TLAK A ŤAH

STN EN 1993-1-1_ HEx - VZPERNÁ ODOLNOSŤ NbRd

STN EN 1993-1-1_ I zváraný prierez - OHYB + ŠMYK

STN EN 1993-1-1_ I zváraný prierez - TLAK A ŤAH

STN EN 1993-1-1_ I zváraný prierez - VZPERNÁ ODOLNOSŤ NbRd

STN EN 1993-1-1_ I zváraný prierez s vlastnými prier char - OHYB + ŠMYK

STN EN 1993-1-1_ I zváraný prierez s vlastnými prier char - TLAK A ŤAH

STN EN 1993-1-1_ I zváraný prierez s vlastnými prier char - VZPERNÁ ODOLNOSŤ NbRd

STN EN 1993-1-1_ I, IPE - OHYB + ŠMYK

STN EN 1993-1-1_ I, IPE - TLAK A ŤAH

STN EN 1993-1-1_ I, IPE - VZPERNÁ ODOLNOSŤ NbRd

STN EN 1993-1-1_ Obdĺžnikový prierez _ platňa  - TLAK A ŤAH

STN EN 1993-1-1_ Obdĺžnikový prierez _ platňa - OHYB + ŠMYK

STN EN 1993-1-1_ U - OHYB + ŠMYK

STN EN 1993-1-1_ U - TLAK A ŤAH

STN EN 1993-1-1_ U - VZPERNÁ ODOLNOSŤ NbRd

STN EN 1993-1-1_ UPE - OHYB + ŠMYK

STN EN 1993-1-1_ UPE - TLAK A ŤAH

STN EN 1993-1-1_ UPE - VZPERNÁ ODOLNOSŤ NbRd

STN EN 1993-1-8_ ČAPOVÝ SPOJ

STN EN 1993-1-8_ SPOJ SKRUTKY - podľa tabuľky 3.4

STN EN 1993-1-8_ ZVAR všeobecne - 3.5.3.2 metóda zložiek napätia

STN EN 1993-1-8_ ZVAR všeobecne - 3.5.3.3 zjednodušená metóda

STN EN 1995-1-1+A1 _ OHYB - celistvý prierez

STN EN 1995-1-1+A1 _ OHYB a šmyk - CELISTVÝ PRIEREZ

STN EN 1995-1-1+A1 _ OHYB A ŤAH - celistvý prierez

STN EN 1995-1-1+A1 _ OHYB A TLAK - celistvý prierez

STN EN 1995-1-1+A1 _ OHYB A TLAK - členený prierez KLIEŠTINA

STN EN 1995-1-1+A1 _ ŠMYK - celistvý prierez

STN EN 1995-1-1+A1 _ Spoj SVORNÍK drevo-drevo

STN EN 1995-1-1+A1 _ ŤAH - celistvý prierez

STN EN 1995-1-1+A1 _ TLAK - celistvý prierez

STN EN 1995-1-1+A1 _ VZPERNÝ TLAK - celistvý prierez

STN EN 1995-1-1+A1 _ VZPERNÝ TLAK - členený prierez KLIEŠTINA

STN EN 1995-1-1+A1 _ VZPERNÝ TLAK - členený prierez tlačená diagonála priehradovky

STN EN 1995-1-1+A1 _ PRIEHYB - PROSTÝ NOSNÍK -  ROVNOMERNÉ ZAŤAŽENIE

STN EN 1997-1_OPORNÝ MÚR - stabilita oporného múru a vnútorné sily steny, pásu

STN EN 1997_ ZÁKLADOVÝ PÁS - ŽELEZOBETÓNOVÝ

STN EN 1997_ZÁKLADOVÝ PÁS - PROSTÝ BETÓN

STN EN 1997_ ZÁKLADOvá pätka - 1 centrický tlak

STN EN 1997_ZÁKLADOVá Pätka - 2 excentrický tlak