odkazy

STATICKÉ TABUĽKY - STATICSTOOLS

Poskytujú podrobné informácie o tvare, geometrii a prierezových charakteristikách najpoužívanejších oceľových valcovaných profilov v stavebníctve. Tieto informácie pomáhajú pri návrhu, projektovaní, dimenzovaní a kreslení oceľových konštrukcií z valcovaných profilov.

fib - the international federation for structural concrete

The fib (Fédération internationale du béton / International Federation for Structural Concrete), formed by 43 national member groups and approximately 1,000 individual or corporate members, is a not-for-profit association committed to advancing the technical, economic, aesthetic and environmental performance of concrete structures worldwide.