Zameranie

Statika zameraná na konštrukcie pozemných stavieb:

1.    rodinné domy, garáže
2. polyfunkčné objekty
3. bytové domy
4. administratívne objekty
5. priemyselné a potravinárske haly
6. prístrešky
7. stojany, stožiare
8. reklamné plochy, bigboard

Statika zameraná na všetky materiály:

1.    betónové a železobetónové konštrukcie
2. oceľové a hliníkové konštrukcie
3. murované konštrukcie
4. drevené konštrukcie
5. kombinácie spomenutých materiálov
6. panelové domy

Statika:

1.    novostavieb
2. modernizácií a rekonštrukcií
3. prístavieb a nadstavieb
4. zmeny stavieb

Statika pre:

1.    územné rozhodnutie
2 stavebné povolenie
3. realizačný projekt
4. projekt skutočného vyhotovenia
5. výrobné a dielenské dokumentácie
6. posudky a odhady
7. overenie projektov časti statika - Audity
8. vykonávanie odborných autorských dohĺadov nad uskutočňovaním stavieb
9. odborné poradenstvo