odvetvia

370901 - ODHAD HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ

  • Odhad hodnoty nehnuteľností ako rodinné domy, bytové domy, garáže, prístrešky, byty, nebytové priestory, pozemky, stavby - poľnohospodárske, priemyselné, atď., príslušenstvo – prípojky, studne, ploty, atď.
  • Odhad hodnoty nedokončenej / rozostavanej stavby (akéhokoľvek druhu)
  • Určenie výšky škody nehnuteľnosti pri jej poškodení
  • Určenie všeobecnej hodnoty práv a záväzkov
  • Určenie hodnoty nájmu nehnuteľností
  • Ohodnocovanie pre dedičské konania, reštitučné konania, pre dobrovoľné dražby, exekučné konania, rôzne súdne konania spadajúce do tohto odboru, atď.

370100 - POZEMNÉ STAVBY

  • Reálna deľba nehnuteľnosti (ohodnocovanie pre vyporiadanie podielového spoluvlastníctva)
  • Určenie spoluvlastníckych podielov bytových domov, pozemkov, nebytových priestorov atď.
  • Určenie príčiny porúch pozemných stavieb ako napr. porucha v zateplení objektu, porucha v hydroizolácii, atď.

370700 - STATIKA STAVIEB

  • Určenie statických porúch pozemných stavieb všetkých materiálov – drevo, oceľ, betón, murivo a ich kombinácií.